Hello there! I am a 24 years old Italian student currently studying at the University of Warsaw for the 2018/2019 academic year.

Qualifications
Bachelor's degree (BA, MS, BEd, BFA, etc.)

Hello, everyone! I am an Italian exchange student attendind the faculty of Foreign Languages for International Communication in Turin, Piedmont. I have a bachelor's degree in Intercultural Communication dialogue with honors. I am currently in Warsaw for the academic year 2018/2019.
I have 4 years of experience in tutoring Italian. We will focus together on morphology, sintaxis and grammar or chat to improve your conversation skills! Each lesson lasts one hour and costs 60 PLN. Each additional half hour costs 30 PLN.
We will have fun together!
PS I do not speak Polish!

Ciao a tutti! Sono una studentessa del corso di laurea magistrale in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale a Torino, Piemonte. Ho conseguito la laurea triennale in Comunicazione Linguistica e Interculturale con votazione 110 su 110, e lode. Attualmente sono a Varsavia per l'anno accademico 2018/2019 in erasmus.
Offro ripetizioni di Italiano a studenti di scuole elementari, medie, superiori oppure universitari. Potremo concentrarci insieme sulla grammatica, morfologia e sintassi oppure migliorare la tua conversazione. Ogni lezione dura un'ora ed ha il costo di 60 PLN. Ogni mezz'ora aggiuntiva ha il costo di 30 PLN.
Ho 4 anni di esperienza nel campo delle ripetizioni.
PS Non parlo polacco!
Impareremo divertendoci!

Witam wszystkich! Jestem studentem magistra języków obcych w komunikacji międzynarodowej w Torino, Piemonte. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie językowej i międzykulturowej komunikacji z głosowaniem 110 na 110 i pochwały. Obecnie jestem w Warszawie na rok szkolny 2018/2019 w erasmus.
Proponuję powtórzenia włoskiego dla uczniów podstawowej, średniej, średniej lub szkoły średniej. Możemy skupić się razem na gramatyce, morfologii i składni lub poprawić swój rozmowę. Każda lekcja trwa godzinę i kosztuje 60 PLN. Co pół godziny jest dodatkowa opłata w wysokości 30 zł.
Mam 4-letnie doświadczenie w zakresie powtórzeń.
PS JA nie mówię po polsku!


Leave me a message!

I accept Terms of ServiceFind me on the map