Learn English in lessons tailored to you personal needs from a teacher with over 10 years experience. Located at Ul. Kapelanka 6a in the Ruczaj / Dębniki area of Krakow.

Qualifications
CELTA
TEFL/TESL

Hi!
How are you? Are you sick of sharing your time with other students in groups Which are too large? Have you been learning English over the last number of years and do not feel your results are reflecting your effort? Are the subjects being taught boring and not relevant for you?
If the answer is yes to any or all of these questions, then continue reading.
My name is Emmet. I have been teaching English in Krakow for over 6 years. In this time I have worked in many different environments - language schools, in-company, and individual lessons. Eventually I realized that schools, in general, are only interested in putting as many students as possible into groups to maximize profit.
When you have lessons with me, you are the complete focus of my attention. The lessons can be about whatever you want, along with my recommendations of what I think you need.
So if you would like to learn Englishi in a relaxed, friendly atmosphere, in which topics are interesting and engaging, then I'm what you need. With the right attitude and motivation from you, you will see a real improvement in you English. Together we can work to bring your English to the next level.

I have experience teaching All These areas:
• Pre intermediate
• Intermediate
• Matura
• FCE / CAE / CPE
I am also familiar with These direct methods:
• Callan Method
• Avalon Method

I teach via skype too so location is not a barrier to learning.
I look forward to hearing from you.

Cześć !
Jak się masz? Masz dość dzielenia swojego czasu z innymi uczniami w grupach które są zbyt duże? Czy ucząc się angielskiego w ciągu ostatnich lat czujesz, że wyniki nie odzwierciedlają Twojego wysiłku? Czy nauczane treści są nudne i nieistotne dla Ciebie?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, czytaj dalej.
Nazywam się Emmet. Uczę angielskiego w Krakowie od ponad 6 lat. W tym czasie pracowałem w wielu różnych środowiskach - szkoły językowe, firmy oraz zajęcia indywidualne. W końcu zrozumiałem, że generalnie szkoły są tylko zainteresowane upychaniem do grup jak największej liczby uczniów by zmaksymalizować zyski.
Gdy masz lekcje ze mną, moja całkowita uwaga jest skupiona na Tobie. Lekcje mogą być o czym chcesz, wraz z moimi zaleceniami odnośnie tego czego w mojej opinii potrzebujesz.
Więc jeśli chcesz uczyć się angielskiego w miłej, przyjaznej atmosferze o tematach, które są interesujące i wciągające, to właśnie ja Ci w tym pomogę. Z właściwym podejściem i motywacją zobaczysz rzeczywistą poprawę w Twoim języku. Razem możemy pracować, by Twój angielski osiągnął kolejny poziom. :)

Mam doświadczenie w nauczaniu wszystkich tych obszarów :
• Pre Intermediate
• średniozaawanasowany
• Matura
• FCE / CAE / CPE
Jestem również zaznajomiony z poniższymi metodami:
• Metoda Callana
• Metoda Avalon

Uczę również przez Skype , więc lokalizacja nie jest przeszkodą w nauce. :)
Czekam na kontakt z Państwem


Leave me a message!

I accept Terms of ServiceFind me on the map