Get Taught British Language with a ambitious, fun and friendly mentor! Message me to schedule a lesson or a meeting!

Qualifications
Bachelor's degree (BA, MS, BEd, BFA, etc.)

I am more than willing to start work full-time with an individual.

I'm currently a student of the Jagiellonian University pursuing my BA in International Relations, in English Language.
I grew up in England, in a small town called Stratford-upon-avon where the British accent is at it's strongest, as Shakespeare was born there!
I was 4 years old when i moved away from Poland to the midlands in Britain, therefore i'm not only Native in English, but Polish as well!
Apart from my Basic Education in Primary and Secondary schools, I have completed a 2 year study in Stratford-Upon-Avon sixthform where i accomplished the following A-LEVEL (matura level) grades in Subjects;
-Polish - A*
-Health and Social Care- Distinction *
-Economics B
-Sociology- B
-Business Studies- C

I have also passed courses such as;
-First Aid
-BRONZE and SILVER duke of Edinburgh Award
- Regional Winner of the Bank of England 2.0 economics challenge.

I am very approachable to the Younger Students as i have been a volunteer and a nanny back in Britain.

I am happy to help you develop a pure British accent, which is very different to strong European-English or the American-English. I can help with Homework, presentations, essays or everyday English exercises.

Price can be negotiable, i'm very flexible throughout my week days and weekends and Mobile, so i can reach Kraków, Skawina, Kalwaria, Wadowice and neighbouring towns. I'm looking forward to hearing from you!

____________________________________________________________________________

Obecnie jestem studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studiuje stosunki międzynarodowe w języku angielskim.
Dorastałam w Anglii, w małym miasteczku o nazwie Stratford-upon-avon, gdzie brytyjski akcent jest najczystszy.
Miałam 4 lata, gdy przeniosłam się z Polski do Anglii, dlatego jestem nie tylko Native- Speakerem Angielskim, ale także po Polsku!

Poza podstawową edukacją w szkołach podstawowych i średnich, ukończyłam dwuletni Sixth-form w Stratford-Upon-Avon School, gdzie uzyskałam następujące oceny A-LEVEL (poziom matury) w przedmiotach;
-Polski - A *
-Zdrowie i opieka społeczna- Wyróżnienie *
- Ekonomika B
-Socjologia- B
-Biznes- C

Zdałam również kursy takie jak;
-Pierwsza pomoc
-BRONZE and SILVER duke of Edinburgh Award
- Regionalny zwycięzca wyzwania ekonomicznego w Narodowym Banku Anglii 2.0.

Mogłabym Ci pomóc rozwinąć czysty brytyjski akcent, który różni się bardzo od silnego europejsko-angielskiego lub amerykańsko-angielskiego. Mogę pomóc w zadaniach domowych, prezentacjach, esejach lub codziennych ćwiczeniach w języku angielskim.

Cena może być do negocjacji, jestem bardzo elastyczna przez całe moje dni tygodnia oraz weekendy. Jestem również Mobilna dzięki czemu mogę dotrzeć do Krakowa, Skawiny, Kalwarii, Wadowic i okolicznych miejscowości.
Czekam na odpowiedź od Ciebie!


Leave me a message!

I accept Terms of ServiceFind me on the map