/

1483397 631039663617127 131059098 n

Au ROB LUDWIG

Kraków, Poland

Humor & High-Energy with Clear Neutral English Accent - The Best for Comprehension (Business, General or Industry Specific Focus Available)

Qualifications

Languages taught: English
Qualifications: TEFL/TESL, Bachelor's degree (BA, MS, BEd, BFA, etc.)
Teaching these age groups: Students (18-26 years old), Adults (26 years old and up), Teenagers (13-17 years old)


Starting price

The starting price per clock hour is 80 PLN.

This and that

Does online lessons
Works during weekend
Issues VAT invoices

Bits about me

***English Version at Bottom***
Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie mojej reklamy :)
Dorastając w Australii moja rodzina była ogromnym zwolennikiem programów rodzinnych, których wartość przekraczała 21 lat. W rezultacie poczułem, że już zacząłem podróżować po świecie, spotykając wszystkich tych różnych ludzi z tak wielu różnych kultur. Zostałem wprowadzony od bardzo młodego wieku aż do moich wczesnych lat dwudziestych, studenci z krajów takich jak; Egipt, Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan, Indie, Chiny, Indonezja, Malezja, Tajwan, Japonia, Korea, Brazylia, Peru, Meksyk, Niemcy, Polska, Rosja, Francja i Szwecja.
Dorastanie z tym rodzajem dzieciństwa pozwoliło mi rozwinąć wyjątkowe umiejętności, nie tylko dostosować moją komunikację do kulturowo odpowiednich tematów, idei i terminów, ale także dało mi wrodzoną zdolność opowiadania i komunikowania się z ludźmi z różnych "spacerów". życie "i kultur.

Urodziłem się w Australii, ale oboje moi rodzice pochodzą z Polski i dorastają razem z nimi, a moi dziadkowie zakorzenili moją miłość do Polski i polskiej kultury do tego stopnia, że ​​przeniosłem się i mieszkam w Krakowie.

Krótki opis mojego doświadczenia zawodowego i studyjnego:
Posiadam certyfikat TEFL, wyższe kwalifikacje w dziedzinie IT i multimediów, a ostatnie 12 lat spędziłem na prowadzeniu i prowadzeniu własnych firm w branży IT i telekomunikacyjnej zarówno w sektorze detalicznym, MŚP, jak i przedsiębiorstwach i instytucjach rządowych. Miałem też kawiarnię i firmy multimedialne / fotograficzne. Powiedziałbym, że mój polski i francuski mają poziom A2 i powoli rosną.

Ta historia w połączeniu z moją pasją do życia lepszych ludzi i sprawiam, że tylu ludzi się śmieje i śmieje, sprawia, że ​​moje podejście i doświadczenie są wyjątkowe.

Thanks for taking the time to read my advertisement :)
Growing up in Australia, my family was a huge supporter of home-stay programs, over 21 years worth, and as a result, I felt I had already started to travel the world meeting all these different people from so many different cultures. I was introduced from a very young age until my early 20's, students from countries such as; Egypt, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, India, China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Korea, Brazil, Peru, Mexico, Germany, Poland, Russia, France and Sweden.
Growing up with this type of childhood allowed me to develop unique skills, not only to tailor my communication to culturally appropriate topics, ideas and terms, but also it has given me an innate ability to relate and communicate with people from all different "walks of life" and cultures.

I was born in Australia but both my parents are from Poland and growing up with them and my grandparents has ingrained my love of Poland and Polish culture to the point that I have now relocated and live in Krakow.

A brief description of my work and study experience:
I am TEFL certified, tertiary qualifications in IT & Multimedia and have spent the last 12 years running and owning my own businesses in the IT & Telecommunications area in both retail, SME as well as enterprise and government. I have also had a cafe and multimedia / photography based companies. I would say that my Polish and French are of an A2 level and slowly increasing.

This history coupled with my passion to better peoples' lives and make as many people smile and laugh, is what makes my approach and experience a unique one.Leave a message for ROB LUDWIG

I accept the Terms of Service